Vaccination till Vietnam - Hälsa och vaccination
Vaccination och hälsa

Sjukdomar Förekomst Endast
stor-
städer
Större
bad-
orter
Rund
resa
< 4v.
Lång
resa
> 4v.
Difteri Förekommer Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer
Haemophilus influenzae Normal (låg) risk Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper
Hepatit A Ökad risk Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer
Hepatit B Ökad risk Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper
Japansk encefalit Förekommer
Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas för resenärer till vissa begränsade områden Rekommenderas
Kolera Förekommer Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej
Malaria Förekommer
Viktigt med adekvat information Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer
Meningokocksjukdom Normal (låg) risk Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper
Pneumokocksjukdom Normal (låg) risk Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper
Polio Ovanligt Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer
Rabies Förekommer Viktigt med adekvat information Viktigt med adekvat information Viktigt med adekvat information Rekommenderas till särskilda riskgrupper
Stelkramp Förekommer Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer Grundskydd, rekommenderas samtliga resenärer
Tuberkulos Ökad risk Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas
Turistdiarré (ETEC) Ökad risk Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas
Tyfoid feber Ökad risk Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas Rekommenderas
Symbolinformation
Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Rekommenderas
Rekommenderas till särskilda riskgrupper (klickbara: finns mer information)
Rekommenderas för resenärer till vissa begränsade områden (klickbara: finns mer information)
Viktigt med adekvat information (även om du erhållit profylax)
Rekommenderas ej